Kontakt

Styrelsen 2023 består av:

                                             

Ordförande: Stellan Ersryd     070-379 40 78   e-post: ersryd@gmail.com

Kassör: Irene Storm                                                      irene.storm@hotmail.com

Sekreterare: Stig Sandin         070-642 99 15               stig128sandin@hotmail.com           

                                                                                 

Ledamöter:
Östen Berger                                                                  info@gallerilinne.com

Kenneth Österberg                                                         keos1950@gmail.com

Suppleanter:

Juris Martinsons                                                             jurismartinsons@gmail.com

                                                                                

Webmaster:

Kenneth Österberg                                                          keos1950@gmail.com


e-post Sala Jazzklubb:                                                     info@salajazzklubb.se