Start


Välkommen till Sala Jazzklubb!

Ett starkt inslag i Salas musikliv

Jazzvänner

Trycket på att ställa in konserten den 22 november blev för stort varför vi med ledsamhet tvingas vidta den åtgärden. Vi har meddelat orkestern och som har all förståelse. Det är extra beklagligt just med den här konserten då vi tvingades ställa in gruppens konsert även 2019.

För de biljetter som lösts går jag till Turistbyrån och gör upp om hur återbetalning skall ske.

Konsertläget 2021 blev på ett ögonblick igår mycket osäkert vad gäller i första hand vårens konserter. Det är mycket arbete med att få till konserter och i det rådande läget skjuter vi på planering, kontraktering etc tills vi får en samhällssituation som stabiliserats.

mvh

Sala Jazzklubb

Styrelsen

Stellan Ersryd

Ordförande

INSTÄLLD!

Viktoria Tolstoy och Svante Turesson

Två av många kända artister som gästat

Sala Jazzklubb.

För alla medlemsorganisationer gäller från och med 2018 kom en ny EU-förordning benämnd GDPR som reglerar hur vi skall hantera personuppgifter för våra medlemmar och tillika artister.

 

Stellan Ersryd    


Sala Jazzklubb fyller en viktig funktion i det lokala musiklivet. Klubben anordnar konserter åtta gånger per år, ofta med kända musiker och artister. Det handlar alltid om traditionell jazz, med betoning på traditionell! Den traditionella jazzen skall ses som en musikfamilj, där swing, dixie, blues och ibland evergreens ingår.


På konserterna finns många gånger igenkännande nummer som är hämtade från den kända amerikanska sångboken. Denna underhållning har vunnit uppskattning hos Salapubliken, som under klubbens mer än 20-åriga tillvaro fått lyssna till och uppleva många av Sveriges absolut bästa musiker och sångare.


Det här vill vi i klubben fortsätta med och hoppas att flera kommer till våra evenemang, där det ibland även finns tillgång till god mat och dryck. Vi välkomnar också fler medlemmar i klubben, gärna yngre som kan föra jazztraditionen vidare.


I de lokaler vi hyr för våra konserter är tillgängligheten god för alla, även rullstolsburna. Vid frågor kontakta Stellan Ersryd 070-3794078Information om 2020

Vi har bokat av alla konserter för 2020 som Sala Jazzklubb har bokat. En konsert som vi ombetts hålla i vår regi men med finansiellt ansvar hos Västmanlandsmusiken äger rum den 22/11 kl 16.00 i Missionskyrkan. Kontrakterat band är Stina Hellberg Agbacks kvartett som spelar Jazz på harpa bl.a. Vi kontrakterade dem 2019 men den ställdes in av orsak som tidigare meddelats. Givet att inga andra eller nya hinder dyker upp som inhiberar denna konsert kommer vi att genomföra den.  Vi kommer att spärra bort sittplatser så att ingen sitter närmare någon annan än 2 meter. Det kan innebära att vi måste använda övervåningen för att alla som vill skall få rum (under iakttagande av gällande regelverk). Vi kommer att bemanna fullt ut för att se till att ev köbildning sker korrekt, att entré in i och ut ur lokalerna sker  på säkert sätt. Vi kommer ha handsprit och skyddshandskar tillgängliga. Mer om allt detta när vi närmar oss konserten.


Datum Tid   Konsertplats               Grupp 

22/11  16.00 Missionskyrkan    Stina Hellberg Agbacks kvartettAnvisningar inför arrangemang i Sala Missionskyrkans konsertlokal:

Vi använder "orkesteringången" utöver vanliga entrén. En av personalen måste stå vid stora ingången och anvisa de som kommer vilka som skall gå in genom OI. ( Förutsatt att det blir flera samtidigt). En av arrangörerna måste hålla sig vid OI så länge insläpp pågår.

Utplacering av åhörare i konsertsalen:

En av personalen måste stå i konsertsalen och placera ut åhörarna. Det blir två tomma stolar mellan åhörarna, då är vi i fas med FHM:s rekommendationer.

Avståndet två meter gäller inte bara i sidoled, utan äver till bakom - och framförvarande åhörare. Det finns stolar längs väggarna och med ca 5 platser på var sida som kan användas enligt FHM:s rekommendationer.

Vi använder även läktaren som ger bättre möjlighet till att lyssna och se än att sitta längs väggarna.
Uppe på läktaren får vi rum med minst 15 personer med 2 m mellanrum åt alla håll. Då klarar vi att ta in ca 50 åhörare.

Copyright:KEDataMusik 2016