Bli Medlem

Bli medlem i Sala Jazzklubb:


Som medlem...

...ger du ditt stöd till den lokala musiken i Sala.

...medverkar du till att professionella musiker och artister engageras.

...erhåller du rabatt på entréavgiften vid våra arrangemang.

...får du underhållning och avkoppling i en trivsam atmosfär.


Medlemsavgiften är 200 kr och insättes på:
Handelsbanken:

Konto: Clearing 6539   Kontonummer  5727988-8

Bankgiro 5066-8300 (Glöm inte att skriva ditt namn på båda)                              

Meddela Irene Storm (irene.storm@hotmail.com) din email, adress och ditt telefonnummer. 

   


För info ring:

Stellan Ersryd, 070-379 40 78

Stig Sandin, 070-642 99 15