Bli Medlem

Bli medlem i Sala Jazzklubb:


Som medlem...

...ger du ditt stöd till den lokala musiken i Sala.

...medverkar du till att professionella musiker och artister engageras.

...erhåller du rabatt på entréavgiften vid våra arrangemang.

...får du underhållning och avkoppling i en trivsam atmosfär.


Medlemsavgiften är fr.o.m 2019 200 kr och insättes på:

Bankgiro 5066-8300  (Glöm inte att skriva ditt namn).


För info ring:

Stellan Ersryd, 070-379 40 78

Stig Sandin, 070-642 99 15


Copyright:KEDataMusik 2016