Kontakt

Styrelsen 2018 består av:

                                             

Ordförande: Stellan Ersryd   tel.   070-379 40 78   e-post: ersryd@gmail.com

Kassör: Nina Nilsson                   070-230 99 22              nina.nilsson@sheab.net

Sekreterare: Stig Sandin               070-642 99 15              stig128sandin@hotmail.com           

                                                                                 

Ledamöter:

Juris Martinsons                                                             juris.martinsons@sheab.net

Östen Berger                                                                  info@gallerilinne.com

Webmaster:

Kenneth Österberg                                                          keos1950@gmail.com


Suppleanter:

Irene Storm                                                                    irene.storm@hotmail.com 


e-post Sala Jazzklubb:                                                      info@salajazzklubb.se                                                                                 

Copyright:KEDataMusik 2016