Kontakt

Styrelsen 2018 består av:

Ordförande: Stellan Ersryd tel. 070-379 40 78 e-post: ersryd@gmail.com

Kassör: Nina Nilsson 070-230 99 22 nina.nilsson@sheab.net

Sekreterare: Stig Sandin 070-642 99 15 stig128sandin@hotmail.com

Ledamöter:

Juris Martinsons juris.martinsons@sheab.net

Östen Berger info@gallerilinne.com

Webmaster:

Kenneth Österberg keos1950@gmail.com

 

Suppleanter:

Irene Storm irene.storm@hotmail.com

 

e-post Sala Jazzklubb: info@salajazzklubb.se

Copyright:KEDataMusik 2016