Kontakt

Styrelsen 2018 består av:

Ordförande: Stellan Ersryd 070-379 40 78

Kassör: Nina Nilsson 0224-776 94

Sekreterare: Stig Sandin 070-642 99 15

Ledamöter:

Juris Martinssons

Östen Berger

Kenneth Österberg

 

Suppleanter:

Irene Storm

 

 

Webmaster: Kenneth Österberg

 

e-post Sala Jazzklubb: info@salajazzklubb.se

Copyright:KEDataMusik 2016