Kontakt

Styrelsen 2016 består av:

Ordförande: Kent Karlsson 0224-108 08, 070-6890530

Kassör: Rolf Nordström 076-2268596

Sekreterare: Nina Nilsson

Ledamöter:

Juris Martinssons

Östen Berger

Ola Welin

Kenneth Österberg

 

Suppleanter:

Monica Laakso

 

 

Webmaster: Kenneth Österberg

 

e-post Sala Jazzklubb: info@salajazzklubb.se

Copyright:KEDataMusik 2016